Ty te moesz mie wasn wizytwk...
KOŚCIÓŁ BAPTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO KOŚCIÓŁ BAPTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO

W I T A M Y ! ! !

Jest to oficjalna strona małej grupy ludzi z Polski wyznających zasady prezentowane przez Kościół Baptystów Dnia Siódmego, który w Polsce jeszcze nie działa. Wszystkich zapraszamy na nabożeństwa organizowane w każdą sobotę w domu brata Tomasza Gawrońskiego.

KOŚCIÓŁ BAPTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO

jest chrześcijańskim kościołem, który wyodrębnił się w Stanach Zjednoczonych z kościoła Baptystów. Powodem oddzielenia się od baptystów była sprawa dnia Pańskiego. Baptyści bowiem głosili, że niedziela jest dniem świętym. Wiele miejsc w Piśmie Świętym pokazuje nam jednak, że apostołowie i pierwsi chrześcijanie święcili dzień sobotni: (Dzieje 13,14; Dzieje 13,42; Dzieje 13,44; Dzieje 18,4). Ponadto Pan Bóg w Starym Testamencie wyraźnie powiedział co będzie oddzielało Jego dzieci od pogan: (Ezechiel 20,20). Baptyści ponadto wywodzą się bezpośrednio z anabaptystów, którzy zachowywali sabat w sobotę. Na początku istnienia kościoła baptystów, jego członkowie święcili sabat. Zmiana zaszła później. Do kościoła powszechnego wprowadzono niedzielę zamiast soboty w roku 321, co było początkiem wszelkiego odstępstwa w łonie katolicyzmu. W Polsce nie stanowimy kościoła ponieważ jest nas bardzo mało, jednak np. w USA jesteśmy zarejestrowanym związkiem wyznaniowym. Najwyższą władzę w kościele sprawuje Generalna Konferencja Baptystów Dnia Siódmego. Z doświadczenia wiemy, że ludzie są ciekawi czym się różnimy od baptystów a czym od adwentystów. Może najpierw to pierwsze. Kościół Baptystów Dnia Siódmego od Kościoła Baptystów różni się przede wszystkim tym, że w naszym kościele świętujemy sabat w sobotę a w Kościele Baptystów świętują niedzielę. Od Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego różnimy się pod wieloma względami. Spróbuję tutaj wymienić najbardziej ważne: Kościół Adwentystów posiada swoistą tradycję zarówno w porządku na nabożeństwie jak i hierarchii kościelnej. W naszym kościele te sprawy są identyczne jak u Baptystów, tzn. odrzucamy "szkołę sobotnią" dla dorosłych, Urzędy w zborze są według porządku Baptystycznego. Kościół Adwentystów uznaje, że pani Ellen White była prorokiem. My natomiast bazujemy jedynie na Biblii i nie uznajemy innych objawień według protestanckiej zasady TYLKO BIBLIA (sola scriptura). Nie wierzymy w żadne jej widzenia ani doktryny wprowadzone na podstawie jej widzeń, których wśród Kościoła Adwentystów jest bardzo dużo. Odrzucamy dziwaczną interpretację księgi Daniela popieraną wśród adwentystów, odrzucamy naukę o świątyni która jest ponoć w niebie, a Jezus jest teraz w miejscu najświętszym. Przyjmujemy w przeciwieństwie do Kościoła Adwentystów naukę o Tajemniczym Pochwyceniu czyli porwaniu przez Jezusa Jego kościoła przed czasem plag ostatecznych, przyjmujemy również za prawdziwą naukę o nieśmiertelnej duszy jak również o wiecznych mękach w piekle. To są zasadnicze różnice między nami a adwentystami.

Przetłumaczyliśmy ulotki napisane po angielsku przez nasz kościół i je wydaliśmy. Oto katalog:

1. Co Biblia naucza o Sabacie?
2. Siódmy dzień Biblii
3. Boży Święty Dzień
4. Sabat: symbol stworzenia i nowonarodzenia
5. Korespondencyjny Kurs Biblijny o Sabacie
6. Kościół Baptystów - to nasz kościół!
7. Dziedzictwo Baptystów Dnia Siódmego
8. Porównanie Baptystów Dnia Siódmego i Adwentystów Dnia SiódmegoWszelkie informacje lub zamówienia przyjmujemy pod numerem telefonu podanym na dole tej witryny.

ZAPRASZMY NA OFICJALNĄ STRONĘ NASZEGO KOŚCIOŁA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

http://www.seventhdaybaptist.org/

 
 
 
 
KOŚCIÓŁ BAPTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO
tel. 032 - 096 65 54,
e-mail: , www: